Kommende arrangementer

Pinsefrokost den. 27maj kl.13.00

su, den.21 kl.16


.

Aflyst

Program 2023:


Grillfest fest 22/7 kl. 17


Havnefest lørdag den . 26 hele dagen "nyt"


Fregatskydning lørdag den. 16/9 kl.11 "ny dato"


Firkant skydning i Randers  søndag  den. 10/9


Distrriktsmøde den. 15/11


Så kommer filmen, hvor Grenaa Marineforening lagde lokaler til Filmselskabet ,

vi stod for forplejningen af skuespillere og film folk, medens de optog på Færge Kroen


Stille liv


Filmen er optaget på Djursland... På en gård lidt uden for Kolind, Koed Forsamlingshus, Feldballe Hallen ogikke mindst på Færgekroen i Grenaa.


Filmen viser søndag den 16 april kl: 15,00 Bestil allerede billetter nu.


19-årige Carl, lever et stille liv på landet med sine forældre. Hans skæbne er forudbestemt, for som eneste søn er han udset til at overtage forældrenes slægtsgård og føre familiens stolte landbrugstraditioner videre. Sådan har det været gennem generationer og sådan skal det fortsætte med Carls hjælp.


Men Carl er ikke som de andre, han vil noget andet. For som adoptivbarn bærer Carl på en hemmelig længsel og en drøm om at finde sin rette plads og sine egne rødder. Splittet mellem to verdener – sit ”hjem” og sit hjemland, Sydkorea – må Carl træffe et valg om, hvor han hører til.Skuespillere:

Bodil Jørgensen, Bjarne Henriksen, Victor Marcussen, Camilla Bendix, Ole Boisen

Foredrag den 9. marts ved Mogens Højstrup Sørensen med titlen 3 Generationer i Søværnet.


Yderst spændende og levende foredrag med lysbilleder om flådens historie set og oplevet gennem tre generationer, stor spørgelyst, flere kunne genkende dele af oplevelserne fra egen tid i søværnet og handelsflåden.

Mogens Højstrup Sørensen arbejdede som maskininspektør og blev sendt verden rundt når der var tekniske- maskinelle- eller el. problemer, Mogens er uddannet maskinmester med el. overbygningen.

Marineforeningen var efterfølgende vært ved en kop kaffe med wienerbrød.


Foredragsholder Mogens Højrup Sørensen og sekretær Peter Schack Poulsen overrækker en lille erkendelighed.

Nyt fra Grenralforsamlingen


Bjarne Rasmus Laursen 


har efter eget valg sluppet tøjlerne med jobbet som Database bestyerer 

den gamle formand overrakte Bjarne et pa flasker for sin indsats.


Ny på posten er Peter Bloch


fhv formand 

Per Schultz Petersen 


modtog  af ældste veteran Leo Sørensen,- våbenskjoldet fra Danmarks Veteraner,

som tak for ideen op opstart af Veteran Cafeen Djurslands Veteraner


Dagsorden og referat  fra Grenralforsamlingen

Havnebesøg

Hver eneste dag går sømandsmissionærerne ud på de danske havne og møder mange forskellige mennesker. Det er alt lige fra ældre søulke til unge aspiranter.

Sømandsmissionær Jørgen Knudsen fortæller om sit arbejde på de danske havne, om de steder han færdes og om de mennesker, han møder på sin vej.

Mød Jørgen, i Simon Peters Kirken på fredag den 24 kl. 10

Her fortæller han lidt om sig selv og sit virke,

Der serveres Kaffe og Kage.

Alle er velkommen.

Bustur til Sea War Museum Jutland

Hilsen fra Landsformanden

 

Det er mig en overordentlig stor glæde at kunne orientere jer om, at jeres bidrag har summet sig op til i alt 

75.000 kr.,

som vi i dag kan overføre til indkøb af vinter beklædning til de ukrainske soldater.

 

Det er umanerlig imponerende og så absolut en indsats, der sætter Danmarks Marineforening på landkortet og gør os ”Relevant i Tiden”. Jeg er en meget stolt Landsformand 

 

En enkelt afdeling har spurgt til lovligheden af indsamlingen, da de ikke umiddelbart kunne finde den på Civilstyrelsens liste over godkendte indsamlinger. Den er på listen, men jeg måtte dog have hjælp til at finde den: UADKCC ApS (civilstyrelsen.dk).

Som I vil kunne se, er indsamlingen åben frem til udgangen af marts næste år, hvorfor yderligere bidrag vil være velkomne – men først efter årsskiftet aht. regnskabsafslutning. 

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår samt mange tusind tak for jeres indsats 

 

Mvh

 

Steen Engstrøm

Landsformand
Så er den her,

plakaten af Viggo Vagnby.

Sælges på Grenaa Turistbureau og Museum Østjylland, Grenaa i størrelsen 50 x 70 cn til 150 kr.


Martha af Vejle


Skonnerten Martha er en jagtskonnert med to master. Martha er bygget på Lindtners Skibsværfts, Vejle i 1899 og blev søsat 7. februar 1900. Martha er på 51 bruttoregistertons, 20,64 meter på dæk og 5,6 meter bred. Stormasten er 23,56 meter høj målt fra kølsvin og fokkemast er 22,26 meter.

Brita Leth skonnert


Brita Leth hører hjemme i Aarhus,

og derfor udgår de fleste sejladser fra Aarhus Havn

og Aarhus Bugt.Skonnertendeltager desuden i større kapsejladser og i sejlsportsevents rundt om i landet bl. a. til Rum Regatta på Flensborg Fjord, Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe og i 2019 som VIP-skib ved Tall Ships Race.

Hæderstegn i Sølv 


Under Grill festen blev den gamle formand

Per Schultz Petersen tildelt Marineforeningens Hæderstegn i Sølv for 

hans arbejde for Grenaa Marineforening og ikke mindst hans 12 år i formandsstolen.

  skibs nummer : 40761   


             

Hans Gustav von Lillienskjold

modtog i dag sit

60 års tegn

for medlemsskab i Grenaa Marineforening


Stort tillykke til Hans.

Grenaa Marineforening

Lørdag aften den. 19.03.22  fik vi besøg af 22 besætninges medlemmer  fra Marine hjemmeværnet , Aalborg og Randers,  

De havde valgt at overnatte i Grenaa havn, efter en lang dags øvelse på havet.  Den gamle formand havde lige misset aftalen, så han fik travlt da mobilen ringede, meeen... det er jo sådan noget vi kan i Marinen, hurtigt rund kald til foreningens medlemmer, bestilt en gang Pizzaer, og så hygge..  TAK for besøget,  vi ses til juni .

succen

gentages i 2023

lydvandring på Grenaa havn


Hverdagserindringer fra Grenaa Havn

 

Lokalhistorien bringes til live i regionalt formidlingsprojekt

 

Fredag d. 17. juni lanceres et nyt koncept på Grenaa Havn, en såkaldt ’lydvandring’ under titlen At høre til Grenaa. Her kan lokalhistorisk interesserede og andre nysgerrige borgere nemlig komme med på en tur gennem havnens område, mens de lytter til hverdagserindringer fra nogle af de mennesker, som har levet deres liv på og ved havnen. Det eneste, der kræves, er en smartphone og et sæt hovedtelefoner.  Via appen ’Lydlandkort’ vil man kunne gå en fastlagt rute gennem havneområdet, mens en række korte fortællinger om havnen indtalt af lokale ildsjæle afspilles i appen. Fra Anholtfærgen bevæger man sig bl.a. rundt til Grenaa Motorfabrik, ophugningspladsen og Hotel Crone, som alle gemmer på spændende historier om livet på havnen gennem årene. Blandt dem, der har bidraget med deres fortællinger, er Ebbe Sørensen fra Grenaa Motorfabrik og Marianne Sørensen fra Hotel Crone.

 

Lydvandringen på Grenaa Havn er blevet til i et samarbejde mellem komponist Hans Sydow, Grenaa Lokalarkiv, Norddjurs Biblioteker og Grenaa Havn. Den er en del af projektet At høre til – din, min og vores fortælling, et digitalt formidlingsprojekt, som Hans Sydow har realiseret sammen med Syddjurs Biblioteker, Struer Bibliotek, Silkeborg Bibliotekerne og Norddjurs Biblioteker. Projektet har fokus på borgernes hverdagserindringer som del af lokalhistorien, og har bl.a. til formål at formidle podcast og nye digitale formater for borgerne på tværs af Region Midtjylland. Projektet er støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Kulturministeriet.

 

Lanceringen af lydvandringen finder sted i Bødehallen på Grenaa Havn d. 17. juni kl. 15.00. Efter en fælles vandring af ruten sluttes der af med en reception i Grenaa Havns kontorer, hvor Grenaa Egnsarkiv viser billeder fra havnens historie.

 

Kan man ikke deltage i lanceringen, vil der i øvrigt være mulighed for at gå ruten på egen hånd via appen ’Lydlandkort’, ligesom lydvandringen bliver tilgængelig som podcast på norddjursbib.dk og norddjursarkiver.dk.


Med venlig hilsen

Nina Adamsen

Arkivleder

Kultur, biblioteker og fritid, Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune

 

Email:  NA@NORDDJURS.DK  Telefon: 89592772 Mobil: 20213701

Bestyrelsesoversigt 2023

Formand

Torben Holst Jensen

20 11 46 68

fmd@grenaamarineforening.dk

Udlejning / Barvagter

Kai Strand

25 37 19 74

udlej@grenaamarineforening.dk

Næstformand

Jørgen Als Holm

20 96 06 26 

nfmd@grenaamarineforening.dk

Banjemester

Ib Pedersen

24 26 35 85

banje@hotmail.com

Kasserer

Brian Luplau Jensen

24 48 49 37

kas@grenaamarineforening.dk

Bestyrelsesmedlem

Flemming Albertsen

91 80 37 83

flemmingmols@live.dk

Sekretær

Peter Schack Poulsen

29 43 50 66

sek@grenaamarineforening.dk

Skyttelavsformand 

Jens Mørk Andersen

61 60 07 70

skytte@grenaamarineforening.dk

Historik  2023

Historik  2022

FEBRUAR

Generalforsamling 2022

fredag den. 25 febraur kl.18.00

Kllitvej 2

MARTS

Hans Gustav von Lillienskjold

modtog i dag sin

60 års tegn

for medlemsskab i Grenaa Marineforening

Stort tillykke til Hans.

MARTS

Lørdag aften den. 19.03.22 

fik vi besøg af 22 besætninges medlemmer  fra Marine hjemmeværnet , Aalborg og Randers,  

De havde valgt at overnatte i Grenaa havn, efter en lang dags øvelse på havet.

MARTS

Martha Frokost

Lørdag den. 26. marts. kl.13.00

MAJ

Kransnedlæggelse

Den. 4 maj 2022 kl.18.30

PTO mindestenen - Baunehøj


 Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard holder tale

og der af synges et par sange,

derefter fortrækker vi til Marinestuen

for lidt godt til ganen

MAJ

”FREGATTENS DAG”

højtideligholdelse af årsdagen for Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864

Mandag den 9. maj 2022, kl. 11.30

 

JUNI

 Dronningen besøger Anholt.

Når Hendes Majestæt Dronningen i år drager på sommertogt, vil det også omfatte et besøg på Kattegatøen Anholt den 2. juni. Norddjurs Kommune glæder sig til at tage imod Dronningen og går nu i gang med at planlægge besøget.


JUNI 

MHV 906 Aalborg på besøg

Den. 11 juni 2022 

JUNI

Den 15. juni 2022

Valdemarsdag, ”Dannebrogs fødselsdag

 

JUNI

Lørdag Den 25. juni 2022 

Veteran Cafe Djursland og Grenaa Marineforening en udflugt til FN museet i Frøslevlejren.

JULI

Bustur til Mindeparken i 

Rindsholm

4 juli 

JULI

Lørdag, 23. juli

Grill fest  kl. 17.00


AUGUST

Lørdag, 27. august kl. 11,00 Klitvej 2

Fregatskydning


SEPTEMBER

Mandag, 5. september 2022

kl:09.00 på Rådhuset


Den nationale Flagdag

SEPTEMBER

9 – 10. september 2022

Maritime dage

SEPTEMBER

Lørdag, 24. september 2022

Frokost i Marineforeningen kl.12.30

Det store kolde bord

OKTOBER

Distriktsmøde

i Aarhus Marineforening

søndag den 16. oktober.

OKTOBER

Fredag, 21. oktober 2022

Åle gilde kl.18


NOVEMBER

Foredrag

Torsdag.den.24.november. kl.19.00

"Mit liv med Søværnet i tre Generationer"

med Mogens Høstrup Sørensen


DECEMBER

Julefrokost

Lørdag den. 10 December

Dødsfald

Æresmedlem, Fhv.formand - medlem af foreningen i 40 år

Ib Asbjørn Christensen

er gået fra borde

fredag den. 9 december 2022En foreningens mand, har forlad os, altfor tidligt

Ib var en god kammerat, aldrig et ondt ord kom ud af hans mund, derfor var der ikke nogen tvivl om at Ib skulle være æresmedlem.

Ib var formand fra 1991 -93, forsatte i besytrelse som sekretær i mange år

Blev på arbejdemarkedet til han fyldte 70 år, og efter 50 år i samme firma valgte at gå pension,

desværre ramte demenens ham og fik et alt for kort otium.


Ære være Ib`s mindeDødsfald

Det er med sorg at jeg skal meddele jer at .


Lygtemanden, fyrbøderen, banjemesteren, skarpskytten, farfar, morfar, bedste ven og kammerat er gået fra borde


 Bent Harly Nielsen er i dag lørdag den. 2 april 2022 sovet stille ind efter længere tids sygdom


Dementsen tog ham desværre, i en sådan fart, at Bent ikke var til stede i nærværet, til sidst. Birgit holdt fast i at Bent skulle være hjemme til det sidste.

Kæmpe ros til dig Birgit i den svære tid.


Vi har mistet en, for Marineforeningen aktiv mand, der som banjemester løste mange problemer, takket være hans erfaring fra Farvandsvæsnet, 


Vi har også mistet, de gode historier fra Grønland, fra Argus, Bent`s  Skib, som han nåede at opleve at sejle fra Grenaa mod nye togter i marts Ære være Bent`s minde                                       

Dødsfald

Jørn Lauge Simonsen

er gået fra borde 12 november 2022


Ære være Jørn´s minde