Martha af Vejle


Skonnerten Martha er en jagtskonnert med to master. Martha er bygget på Lindtners Skibsværfts, Vejle i 1899 og blev søsat 7. februar 1900. Martha er på 51 bruttoregistertons, 20,64 meter på dæk og 5,6 meter bred. Stormasten er 23,56 meter høj målt fra kølsvin og fokkemast er 22,26 meter.

Brita Leth skonnert


Brita Leth hører hjemme i Aarhus,

og derfor udgår de fleste sejladser fra Aarhus Havn

og Aarhus Bugt.Skonnertendeltager desuden i større kapsejladser og i sejlsportsevents rundt om i landet bl. a. til Rum Regatta på Flensborg Fjord, Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe og i 2019 som VIP-skib ved Tall Ships Race.

Hæderstegn i Sølv 


Under Grillefesten blev den gamle formand

Per Schultz Petersen tildelt Marineforeningens Hæderstegn i Sølv for 

hans arbejde for Grenaa Marineforening og ikke mindst han 12 år i formandsstolen.

  skibs nummer : 40761   


             

Hans Gustav von Lillienskjold

modtog i dag sit

60 års tegn

for medlemsskab i Grenaa Marineforening


Stort tillykke til Hans.

Grenaa Marineforening

Lørdag aften den. 19.03.22  fik vi besøg af 22 besætninges medlemmer  fra Marine hjemmeværnet , Aalborg og Randers,  

De havde valgt at overnatte i Grenaa havn, efter en lang dags øvelse på havet.  Den gamle formand havde lige misset aftalen, så han fik travlt da mobilen ringede, meeen... det er jo sådan noget vi kan i Marinen, hurtigt rund kald til foreningens medlemmer, bestilt en gang Pizzaer, og så hygge..  TAK for besøget,  vi ses til juni .

Kommende arrangementer

Lørdag, 24 september  kl. 12,30 Klitvej 2

Frokost. pris 75 kr. incl 1 genstand

tilmelding til formanden:

formanden på 20114668

ell. mail fmd@grenaamarineforening.dk

ell. listen i Marinestuen

Ålegilde


Fredag den. 21 oktober

kl.18.00


pris: endnu ikke pris satKammeratskabsaften


Fredag den. 4 november

kl.18.00


menu. Guleærter


Julefrokost


Lørdag den, 10 december

kl. 13.00


Distriktsmøde

i Aarhus Marineforening søndag den 16. oktober.

Menu er undervejs fra Aarhus, så snart jeg har menuen, fremsender jeg indkaldelse med dagsorden.

Invitation til deltagelse i lancering af lydvandring på Grenaa havn fredag d. 17. juni kl. 15 ved Anholtfærgen

Hverdagserindringer fra Grenaa Havn

 

Lokalhistorien bringes til live i regionalt formidlingsprojekt

 

Fredag d. 17. juni lanceres et nyt koncept på Grenaa Havn, en såkaldt ’lydvandring’ under titlen At høre til Grenaa. Her kan lokalhistorisk interesserede og andre nysgerrige borgere nemlig komme med på en tur gennem havnens område, mens de lytter til hverdagserindringer fra nogle af de mennesker, som har levet deres liv på og ved havnen. Det eneste, der kræves, er en smartphone og et sæt hovedtelefoner.  Via appen ’Lydlandkort’ vil man kunne gå en fastlagt rute gennem havneområdet, mens en række korte fortællinger om havnen indtalt af lokale ildsjæle afspilles i appen. Fra Anholtfærgen bevæger man sig bl.a. rundt til Grenaa Motorfabrik, ophugningspladsen og Hotel Crone, som alle gemmer på spændende historier om livet på havnen gennem årene. Blandt dem, der har bidraget med deres fortællinger, er Ebbe Sørensen fra Grenaa Motorfabrik og Marianne Sørensen fra Hotel Crone.

 

Lydvandringen på Grenaa Havn er blevet til i et samarbejde mellem komponist Hans Sydow, Grenaa Lokalarkiv, Norddjurs Biblioteker og Grenaa Havn. Den er en del af projektet At høre til – din, min og vores fortælling, et digitalt formidlingsprojekt, som Hans Sydow har realiseret sammen med Syddjurs Biblioteker, Struer Bibliotek, Silkeborg Bibliotekerne og Norddjurs Biblioteker. Projektet har fokus på borgernes hverdagserindringer som del af lokalhistorien, og har bl.a. til formål at formidle podcast og nye digitale formater for borgerne på tværs af Region Midtjylland. Projektet er støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Kulturministeriet.

 

Lanceringen af lydvandringen finder sted i Bødehallen på Grenaa Havn d. 17. juni kl. 15.00. Efter en fælles vandring af ruten sluttes der af med en reception i Grenaa Havns kontorer, hvor Grenaa Egnsarkiv viser billeder fra havnens historie.

 

Kan man ikke deltage i lanceringen, vil der i øvrigt være mulighed for at gå ruten på egen hånd via appen ’Lydlandkort’, ligesom lydvandringen bliver tilgængelig som podcast på norddjursbib.dk og norddjursarkiver.dk.


Med venlig hilsen

Nina Adamsen

Arkivleder

Kultur, biblioteker og fritid, Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune

 

Email:  NA@NORDDJURS.DK  Telefon: 89592772 Mobil: 20213701

Bestyrelsesoversigt 2022

Formand

Torben Holst Jensen

20 11 46 68

fmd@grenaamarineforening.dk

Udlejning / Barvagter

Kai Strand

25 37 19 74

udlej@grenaamarineforening.dk

Næstformand

Peter Schack Poulsen

29 43 50 66

nfmd@grenaamarineforening.dk

Bestyrelsesmedlem

Ib Pedersen

24 26 35 85

ib.pe@hotmail.com

Kasserer

Brian Luplau Jensen

24 48 49 37

kas@grenaamarineforening.dk

Bestyrelsesmedlem

Claus Jensen

53 64 72 73

aagaaren@live.dk

Banjemester

Jørgen Als Holm

20 96 06 26 

banje@grenaamarineforening.dk

Skyttelavsformand 

Jens Mørk Andersen

61 60 07 70

skytte@grenaamarineforening.dk

Historik  2022

FEBRUAR

Generalforsamling 2022

fredag den. 25 febraur kl.18.00

Kllitvej 2

MARTS

Hans Gustav von Lillienskjold

modtog i dag sin

60 års tegn

for medlemsskab i Grenaa Marineforening

Stort tillykke til Hans.

MARTS

Lørdag aften den. 19.03.22  fik vi besøg af 22 besætninges medlemmer  fra Marine hjemmeværnet , Aalborg og Randers,  

De havde valgt at overnatte i Grenaa havn, efter en lang dags øvelse på havet.

MARTS

Martha Frokost

Lørdag den. 26. marts. kl.13.00

MAJ

Kransnedlæggelse

Den. 4 maj 2022 kl.18.30

PTO mindestenen - Baunehøj


 Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard holder tale

og der af synges et par sange,

derefter fortrækker vi til Marinestuen

for lidt godt til ganen

”FREGATTENS DAG”

højtideligholdelse af årsdagen for Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864

Mandag den 9. maj 2022, kl. 11.30

 

 Dronningen besøger Anholt.

Når Hendes Majestæt Dronningen i år drager på sommertogt, vil det også omfatte et besøg på Kattegatøen Anholt den 2. juni. Norddjurs Kommune glæder sig til at tage imod Dronningen og går nu i gang med at planlægge besøget.


 MHV 906 Aalborg på besøg

Den. 11 juni 2022 

vi server frokost til besætning og medl. for <grenaa Marineforening

Den 15. juni 2022

Valdemarsdag, ”Dannebrogs fødselsdag

PROGRAM

Valdemarsfesten
15. juni 2022

 

Bustur til Mindeparken i 

Rindsholm

4 juli 


Lørdag Den 25. juni 2022 har Veteran Cafe Djursland og Grenaa Marineforening en udflugt til FN museet i Frøslevlejren.Lørdag, 23. juli

Grill fest  kl. 17.00

Grill med f.eks stege, pølser, salatbar

Lørdag, 27. august kl. 11,00 Klitvej 2

FregatskydningMandag, 5. september 2022

kl:09.00 på Rådhuset


Den nationale Flagdag

9 – 10. september 2022

Maritime dage

Det er med sorg at jeg skal meddele jer at .


Lygtemanden, fyrbøderen, banjemesteren, skarpskytten, farfar, morfar, bedste ven og kammerat er gået fra borde


 Bent Harly Nielsen er i dag lørdag den. 2 april 2022 sovet stille ind efter længere tids sygdom


Dementsen tog ham desværre, i en sådan fart, at Bent ikke var til stede i nærværet, til sidst. Birgit holdt fast i at Bent skulle være hjemme til det sidste.

Kæmpe ros til dig Birgit i den svære tid.


Vi har mistet en, for Marineforeningen aktiv mand, der som banjemester løste mange problemer, takket være hans erfaring fra Farvandsvæsnet, 


Vi har også mistet, de gode historier fra Grønland, fra Argus, Bent`s  Skib, som han nåede at opleve at sejle fra Grenaa mod nye togter i marts Ære være Bent`s minde